Výroční konference 2023

Výroční konference Česko-Slovenské Iniciativy ECR se uskutečnila v polovině dubna opět v prostorách a s podporou společnosti Nestlé Česko. Účastníky konference přivítal pan Michiel Kernkamp, CEO společnosti Nestlé Central & Eastern Europe. Jednalo se o volební valnou hromadu a do vedení kandidovali všichni stávající členové Presidia ECR: Stanislav Martínek Supply Chain Manager Nestlé Česko, Jozef Šimo, Head of Supply Chain Planning, Roman Bartišek, VP Supply Chain Albert ČR a Pavel Hampejs za společnost Unilever.

Po volbě členů ECR Presidia, která potvrdila mandát současného vedení na další dva roky byly prezentace a diskuse věnovány tématům:

  • Priority ECR pro rok 2023 z pohledu členů Presidia ECR
  • Shrnutí a plány dalších aktivit pracovní skupiny ECR Benchmarking & OSA
  • Program Lean & Green Logistics Europe, kde pan Pavel Pánek informoval o plnění závazku snížit produkci CO2 v rámci Budějovický Budvar, národní pivovar
  • Program Packaging Design for Recycling, který je společnou aktivitou ECR a Obalového institutu Syba. Hlavní aktivity programu na rok 2023 představila ředitelka Syby, paní Iva Werbynská.

Kolegové z GS1 Czech Republic, Hanka Strahlová a Tomáš Tlučhoř prezentovali aktuální stav a činnosti v oblasti EDI komunikace a projektu GDSN. Jako host se účastnil pan Jakub Hradil ze společnosti Advantage group se zajímavými výstupy benchmarkových hodnocení spolupráce mezi dodavateli a obchodníky v regionu střední Evropy. Prezentace jsou dostupné na webových stránkách www.ecr.cz. V případě zájmu o další informace z ECR Výroční konference a Valné hromady nás kontaktujte mailem: ecr@gs1cz.org

Budeme velmi rádi za Vaši zpětnou vazbu – co bychom měli udělat lépe nebo jinak.

Další ECR Výroční konference je plánovaná na jaro (opět duben) 2024.

Výroční konference 2023 ECR