Výroční konference 2022

Výroční konference Česko-Slovenské Iniciativy ECR se uskutečnila po dvouleté Covidové přestávce koncem dubna opět v prostorách a s podporou společnosti Nestlé Česko. Účastníky konference přivítal pan Stanislav Martínek Supply Chain Manager Nestlé Česko a spolupředsedající ECR Iniciativy. V úvodním bloku se představili další členové Presidia ECR: Jozef Šimo, Head of Supply Chain Planning a spolupředsedající ECR Iniciativy, Roman Bartišek, VP Supply Chain Albert ČR a Pavel Hampejs, Supply Chain Manager, Unilever. Následně členové Presidia prezentovali priority činnosti ECR i v dlouhodobější vizi. Ve svém vystoupení zdůraznili 2 hlavní pilíře aktivit ECR – Spolupráci a Udržitelnost. Zástupci pracovních skupin pak představili aktuální stav a plán aktivit pro 2022. Hlavní činnost WG EDI se soustředí na proces příjmu zboží (zpráva DESADV s SSCC), proces fakturace a řešení opravných daňových dokladů, proces nákupu (zpráva ORDRSP) a podporu projektu datové synchronizace GDSN (zpráva PRICAT). Priority WG Benchmarking a OSA jsou v dokončení hloubkových diskusí s obchodníky, vytvoření srovnávacího template a vytvoření společné metodiky pro OSA. Společnost Advantage Group přinesla zajímavé pohledy a srovnání co se týká hodnocení spolupráce mezi dodavateli a obchodníky v regionu CE. Po přestávce byla pozornost věnována tématům udržitelnosti. Zajímavá byla diskuse ke stavu programu udržitelné logistiky Lean & Green Europe. Jako společný projekt ECR a Obalového institutu Syba byl představen projekt Packaging Design for Recycling.

V případě zájmu o další informace z ECR Výroční konference a Valné hromady nás kontaktujte mailem: ecr@gs1cz.org