Výroční konference 2019

Výroční konference Česko-Slovenské Iniciativy ECR se uskutečnila na začátku dubna v prostorách a s podporou společnosti Nestlé Česko. Účastníky konference přivítal pan Torben Emborg, CEO Nestlé Česko a spolupředsedající ECR Iniciativy. Ve svém vystoupení zdůraznil potřebu širší spolupráce a připravenosti jak na straně dodavatelů, tak obchodníků ke spolupráci na strategické úrovni. Ta se bude týkat klíčových témat, jako je postupující digitalizace a automatizace odvětví a současně problematika udržitelnosti a ochrany klimatu. Pan Tomáš Martoch, koordinátor ECR Iniciativy seznámil účastníky se strategickými úkoly ECR v dalším období a informoval o činnosti ECR Community a expertní skupiny ECR Shrink + OSA. Účastníci setkání, členové ECR, ale i zájemci o členství si dále vyposlechli podrobnou prezentaci výsledků projektu OSA Barometr a společně diskutovali další aktivity ohledně dostupnosti zboží. V bloku věnovaném problematice plýtvání potravinami zástupce VŠE Praha informoval o průběhu společného projektu a společně se zástupci Gfk prezentovali možnost rozšíření projektu o realizaci měření plýtvání potravinami v domácnostech. Společnost Gfk prezentovala praktické zkušenosti z obdobného projektu v Německu. Zástupci projektových týmů informovali o stavu prací v projektech: Digitální účtenka, Lean & Green a Efektivita procesu zalistování. Závěrečný blok, který byl věnován problematice odpadů z obalů a využívání plastů zahájila paní Blecherová ze společnosti Nestlé Česko a seznámila účastníky s přístupem společnosti Nestlé k udržitelnosti v oblasti obalů a snižování dopadů na životní prostředí. V návazné diskusi účastníci navázali na úvodní slova pana Emborga a potvrdili potřebu a význam spolupráce. V případě zájmu o prezentace z ECR Výroční konference workshopu nás kontaktujte mailem: ecr@gs1cz.org