Výroční konference 2018

Díky podpoře společnosti Nestlé Česko se v příjemných prostorách konferenčního sálu uskutečnila dne 25.4.2018 výroční konference Česko-Slovenské ECR Iniciativy za hojné aktivní účasti členů a podporovatelů ECR. V nabitém programu byly představiteli pracovních skupin a zástupci projektových týmů prezentovány plány a cíle pro rok 2018. Společná diskuse byla věnována otázkám spolupráce, aktivního zapojení obchodníků a dalšími aktuálními otázkami sektoru obchodu a spotřebního zboží. Účastníci se mohli zapojit do diskuse se zástupci projektových týmů, kteří představili aktuální stav jednotlivých projektů. Průběžný stav projektu OSA Barometr, včetně výsledků měření představil pan Pavlásek z ppmfactum. Pan Tomáš Martoch informoval o připravenosti pro spuštění národní části Lean & Green, nejvýznamnějšího evropského programu pro udržitelnou logistiku. Pan Ondřej Žák ze společnosti EY Česká Republika prezentoval výstupy série společných workshopů na téma digitální transformace v sektoru retailu a o průběhu příprav studie proveditelnosti projektu Digitální účtenka. V případě zájmu o prezentace z ECR Výroční konference workshopu nás kontaktujte mailem: ecr@gs1cz.org