Rozšíření ECR

Vážení členové a podporovatelé
Česko-Slovenské Iniciativy ECR,

rádi bychom se s vámi podělili o informace o aktivitách ECR, aktuality
z pracovních skupin a hlavních projektů. Rádi vás rovněž budeme inspirovat příklady nejlepší praxe kolegů v dalších iniciativách ECR
v zahraničí, ECR Community a ECR Retail Loss Group. 

#Spolupráce a #Udržitelnost jsou dva hlavní pilíře aktivit ECR.

ROZŠÍŘENÍ ECR

Novým členem ECR se stala společnost Lidl Česká republika. Hlavní motivací Lidl ČR pro vstup do ECR je udržitelná logistika, spolupráce
a možnost zapojení do programu pro udržitelnou logistiku s názvem Lean & Green. Společnost Lidl je aktivní v mnoha dalších zemích, kde podporuje principy udržitelnosti v logistice a snižování emisí CO2. Ve Španělsku, Nizozemí, Německu a Polsku retailer snížil emise o 35 %. 

PRACOVNÍ SKUPINA
BENCHMARKING a OSA 

Odhadnout budoucí prodeje je jeden z nejtvrdších oříšků v supply chain managementu. Příliš nízká předpověď může způsobit nedostatek skladových zásob, neuspokojení potřeb zákazníka a ztrátu obratu (případně i sankce). Výpadek zboží na prodejním místě může navíc vést ke ztrátě konečného spotřebitele a k poklesu tržního podílu. Míra loajality spotřebitele se tak trvale snižuje. Nadhodnocená předpověď
na druhé straně vede ke vzniku nadzásob, zbytečným nákladům
na výrobu, přepravu, skladování, případně ke vzniku potravinového odpadu u rychle se kazících potravin. 
Proto jsme se soustředili na problematiku kolaborativního forecastingu. Aktuálně se vyhodnocují přínosy spolupráce v rámci pilotních projektů Albert + Nestlé a Rossmann se třemi jeho dodavateli. Naším cílem je navrhnout optimální model spolupráce a sdílení dat s využitím standardů GS1.

Zdroj: Shelf-Confidence: A Practical Guide to Reducing Out-of-stocks and Improving Product Availability in Retail; Thomas W. Gruen, Daniel Corsten, 2022

PROGRAM LEAN & GREEN ZA ELIMINACI PAPÍROVÝCH DOKLADŮ

Víte, že vytištěný dodací list představuje v průměru tři listy papíru A4?
A jeden zbytečně vytištěný papír A4 znamená emisi 7 g CO2? Kolegové
z GS1 Germany spočítali celkové úspory v ideálním stavu, za kterého by nebylo nutné tisknout dodací listy. Při počtu jednoho milionu dodacích listů formátu A4 odhadovaná úspora dosahuje 7,7 tun CO2, 5 t papíru
a 5 984 m3 vody

Proto se v programu Lean & Green soustředíme na efektivitu nakládky
a vykládky, digitalizaci procesu příjmu zboží a eliminaci papírových dokladů. 

Dosavadní zkušenosti jsme zpracovali do příručky Doporučené postupy pro udržitelnou logistiku a přípravu Akčního plánu.

Neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám nabídneme úvodní analýzu. 

29. 11. se v Amsterdamu uskutečnil první hybridní Lean & Green International Summit. Velkou pozornost vyvolala sekce věnovaná zkušenostem s vodíkovým pohonem v retailu vedená Coop Švýcarsko. Kolegové z GS1 Germany společně se zástupci společnosti Nestlé prezentovali zkušenosti z bezpapírové logistiky a tzv. Digital Delivery Note. Do programu Cloud4Log, jehož ambicí je úplně eliminovat papírové dodací listy, je zapojeno již přes 80 společností. Ty si stanovily cíl ušetřit ročně 180 milionů listů papíru jen v samotném Německu. 

Do programu Lean & Green je zapojeno již přes 600 organizací v Evropě, Kanadě a USA. Jeho realizaci programu v ČR zajišťuje Česko-Slovenská Iniciativa ECR za podpory GS1 Czech Republic ve spolupráci
s prémiovým partnerem programu EY Česká republika. Více informací najdete
ZDE.  

ECR RETAIL LOSS GROUP 

Velkou inspirací pro naše aktivity byla témata skupiny pro omezování ztrát v retailu z oblasti dostupnosti zboží (včetně on-line prodeje
a substitucí v e-commerce), stejně jako zkušenosti z měření
a vyhodnocování dostupnosti, zavádění inovativních technologií apod. Skupina neopominula ani problematiku plýtvání potravinami, které se věnovala na podzimním setkání s podporou společnosti Carrefour ve Francii.

ECR COMMUNITY a UDRŽITELNOST

Členská základna ECR Community dále roste a každá z členských organizací přináší nové zkušenosti. Kolegové z ECR Italy oslavili 30 let.
Konference ECR Tag organizovaná našimi protějšky v Německu se setkala s mimořádným úspěchem u více než 900 účastníků. Podobný počet účastníků měla i konference ECR China, ke kterým se připojilo dalších 25 000 delegátů on-line.  

Vaše Česko-Slovenská Iniciativa ECR