Pracovní a zájmové skupiny

Hlavní aktivity ECR jsou realizovány v pracovních a zájmových skupinách. Na základě rozhodnutí členů je možné společně připravit a realizovat společné projekty. Ať již jako součást činnosti pracovní skupiny nebo samostatně.

ECR platforma umožňuje výměnu zkušeností a spolupráci na hledání společných řešení se zapojením obchodníků, dodavatelů i poskytovatelů služeb.

EDI: Pracovní skupina EDI byla formována již koncem 90‘ let na základě potřeby dodavatelů a obchodníků automatizovat a zefektivnit komunikaci v rámci dodavatelského řetězce.

V pracovní skupině se setkávají zástupci obchodníků, dodavatelů a poskytovatelů služeb, odborníci na problematiku EDI. Činnost se soustřeďuje na oblast elektronické výměny obchodních dokumentů a díky podpoře GS1 pravidly a standardy pro sdílení dat. Rutinně se již využívá elektronická výměna dat EDI pro objednávky a faktury. Cílem pracovní skupiny je posilovat další rozšiřování o dodací listy a jejich potvrzování, sdílení dat o stavu zásob, o realizovaných prodejích. Cílem je dosažení úplné eliminace papírových dokladů a co největší míry automatizace v rámci celého sektoru.

Benchmarking a OSA:

Zajistit spokojenost zákazníka, zvýšit prodeje a současně snížit ztráty vyplývající z nedostupnosti zboží na regále, to jsou oblasti, na které je zaměřena pozornost pracovní skupiny ECR Benchmarking & On-Shelf-Availability.

Členové pracovní skupiny se zaměřují na problematiku zajištění dostupnosti zboží na obchodním místě (OSA) a sdílení základních KPI. Poměrně jednoduchým způsobem zde sbíráme data – jedná se o čtyři KPI: servisní úroveň, včasnost dodávek, přesnost fakturace a přesnost forecastu. Data sbíráme, zpracováváme a anonymizujeme. Každý z dodavatelů dostane report, kde vidí své výsledky a v anonymizované podobě i konkurenčních a podobných firem. Může se tedy tímto benchmarkem poměřovat, jak na tom je s ohledem na servisní úroveň nebo včasnost a přesnost. Pracovní skupina pro Benchmarking a OSA realizovala rovněž společné projekty OSA Barometr a OSA Monitor.