Organizační struktura

Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada. Přístup na valnou hromadu mají všichni členové spolku. Koná se jedenkrát ročně. Organizace valné hromady bývá spojena s Výroční konferencí ECR, společným setkáním členů, na které představujeme výsledky aktivit za minulé období a plánované aktivity a projekty.

Poradním orgánem spolku je Předsednictvo. V aktuální podobě je Předsednictvo 4 členné a složení je v poměru 2 zástupci obchodu a 2 zástupci výrobců. V současnosti je složené ze zástupců společností Albert a Makro C&C na straně obchodu a Nestlé a Unilever na straně výrobců.


Výbor spolupředsedajících je kolektivním statutárním orgánem spolku. Jeden ze spolupředsedajících zastupuje zájmy obchodu a jeden zájmy výrobců / dodavatelů.

Stálá kancelář – zajišťuje běžných chod spolku a veškeré administrativní, finanční a organizační úkoly. Koordinaci aktivit ECR zajišťuje GS1 Czech Republic.

Pracovní skupiny – hlavní činnost ECR je realizována ve společných týmech, do kterých členové delegují své zástupce na základě odbornosti.