Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely odběru newsletteru

Uděluji společnosti Česko-Slovenská iniciativa ECR, z. s., se sídlem Na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha, identifikační číslo: 70895031, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou L 69974, vedeném u Městského soudu v Praze, která je správcem internetových stránek ECR www.ecr.cz, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, jež jsem společnosti Česko-Slovenská iniciativa ECR, z. s. dobrovolně poskytl/a v rozsahu [emailová adresa], dále jen („Osobní údaje“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Výslovně souhlasím s tím, aby společnost Česko-Slovenská iniciativa ECR, z. s. zpracovávala Osobní údaje za účely:

  1. Odběru newsletteru - zasílání informací o novinkách

Souhlas se zpracováním Osobních údajů uděluji společnosti Česko-Slovenská iniciativa ECR, z. s. k výše uvedeným účelům a ve výše uvedeném rozsahu do odvolání souhlasu. Beru na vědomí, že společnost Česko-Slovenská iniciativa ECR, z. s. je oprávněna uchovávat Osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování, stanoví-li tak příslušné právní předpisy.

Potvrzuji, že jsem srozuměn/a s tím, že jsem oprávněn/a požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů a že mám právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů.

Jsem si vědom/a toho, že mohu veškerá shora uvedená práva uplatnit v písemné formě na adresu společnosti Česko-Slovenská iniciativa ECR, z. s. Na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha nebo prostřednictvím e-mailu ecr@gs1cz.org, a že mám rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů.

Beru na vědomí, že pro komunikaci se společností Česko-Slovenská iniciativa ECR, z. s. ohledně zpracování Osobních údajů správce nejmenoval pověřence.

Jsem srozuměn/a s tím, že tento souhlas mohu kdykoli písemně nebo prostředky elektronické komunikace odvolat a společnost Česko-Slovenská iniciativa ECR, z. s. bude odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů respektovat.

Potvrzuji, že zaškrtnutím políčka souhlasu vyjadřuji své svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné svolení ke zpracování mých Osobních údajů.