Zajímají vás jak zvýšit efektivitu dodavatelského řetězce? Jaké jsou nejlepší a osvědčené postupy a nástroje? Zabýváte se dostupností zboží na regále, měříte svou výkonnost a pracujete na zlepšeních? Věnujete se tématům udržitelnosti a spolupráce? Jsme tu pro vás.

Naše poslání

Naše poslání

Iniciativa ECR (Effective Consumer Response) je společnou aktivitou obchodních řetězců, výrobců a dodavatelů. Jejím hlavním úkolem je zvýšit efektivitu a snížit nákladovost v rámci dodavatelského řetězce trvale udržitelným způsobem. Principem činnosti ECR je intenzívní spolupráce jednotlivých členů na optimalizaci procesů v odvětví obchodu a logistiky.

Co je ECR

Česko-Slovenská Iniciativa ECR byla založena v lednu 2001 jako společná, neutrální platforma s cílem propagovat spolupráci a využívání osvědčených metod a postupů, sdílet příklady nejlepší praxe a podporovat další vzdělávání odborníků v rámci celého sektoru.