ECR Webinář „Vyhodnocení projektu OSA Monitor“ 3.3.2021

Na začátku března se uskutečnilo virtuální setkání zástupců pracovní skupiny ECR pro EDI a pracovní skupiny ECR pro Benchmarking a OSA na které byly představeny výsledky projektu OSA Monitor a došlo k jeho formálnímu ukončení a předání dalších aktivit co se týká podpory využívání zprávy INVRPR právě EDI skupině. Na webináři se účastníci mohli seznámit z přehledem sdílených KPI a jaký dopad měla pandemie Covid 19 na sledované ukazatele – servisní úroveň, včasnost dodávek, přesnost fakturace a přesnost forecastu. V krátké prezentaci byly vysvětleny rozdíly používání zpráv Inventory Report / INVRPT a Sales Report /SLSRPT. V hlavní části webináře projektový tým seznámil účastníky s průběhem realizace projektu, jeho úskalími s ohledem na dobu Covidovou a jeho výstupy. Se zkušenostmi s využívání řešení OSA Monitor se pak s účastníky podělili zástupci společnosti Budějovický Budvar. Jedním z cílů projektu OSA Monitor bylo demonstrovat potenciál EDI komunikace a sdílení dat prostřednictvím standardní EDI komunikace. Ze zkušeností projektu vyplývá jasný úkol ještě více posílit a zintenzivnit spolupráci a výměnu zkušeností mezi těmito pracovními skupinami.

Záznam a prezentaci naleznete níže.