ECR Newsletter September 2022

ECR
GS1
 
 

Vážení členové a podporovatelé Česko-Slovenské Iniciativy ECR

 

Rádi bychom se s Vámi podělili o informace o aktivitách ECR, zprávy a aktuality z pracovních skupin ECR a hlavních projektů. A samozřejmě se rádi podělíme a budeme inspirovat i příklady nejlepších postupů a nejlepší praxe kolegů v dalších ECR Iniciativách v zahraničí, ECR Community a ECR Retail Loss Group. 

 

#Spolupráce a #Udržitelnost jsou dva hlavní pilíře aktivit ECR

 
 

VÝROČNÍ KONFERENCE ECR A VALNÁ HROMADA

 

Výroční konference Česko-Slovenské Iniciativy ECR se uskutečnila po dvouleté Covidové přestávce koncem dubna opět v prostorách a s podporou společnosti Nestlé Česko. Účastníky konference přivítal pan Stanislav Martínek Supply Chain Manager Nestlé Česko a spolupředsedající ECR Iniciativy. V úvodním bloku se představili další členové Presidia ECR: Jozef Šimo, Head of Supply Chain Planning a spolupředsedající ECR Iniciativy, Roman Bartišek, VP Supply Chain Albert ČR a Pavel Hampejs, Supply Chain Manager, Unilever. Následně členové Presidia prezentovali priority činnosti ECR i v dlouhodobější vizi.  Ve svém vystoupení zdůraznili 2 hlavní pilíře aktivit ECR – Spolupráci a Udržitelnost. Zástupci pracovních skupin pak představili aktuální stav a plán aktivit pro 2022. Hlavní činnost WG EDI se soustředí na proces příjmu zboží (zpráva DESADV s SSCC), proces fakturace a řešení opravných daňových dokladů, proces nákupu (zpráva ORDRSP) a podporu projektu datové synchronizace GDSN (zpráva PRICAT). Priority WG Benchmarking a OSA jsou v dokončení hloubkových diskusí s obchodníky, vytvoření srovnávacího template a vytvoření společné metodiky pro OSA. Společnost Advantage Group přinesla zajímavé pohledy a srovnání co se týká hodnocení spolupráce mezi dodavateli a obchodníky v regionu CE. Po přestávce byla pozornost věnována tématům udržitelnosti. Zajímavá byla diskuse ke stavu programu udržitelné logistiky Lean & Green Europe. Jako společný projekt ECR a Obalového institutu Syba byl představen projekt Packaging Design for Recycling. 

 

V případě zájmu o další informace z ECR Výroční konference a Valné hromady nás kontaktujte mailem: ecr@gs1cz.org

 

Budeme velmi rádi za Vaši zpětnou vazbu – co bychom měli udělat lépe nebo jinak.

 

Další ECR Výroční konference (tentokrát volební) je plánovaná na jaro 2023. Bude-li to možné, tak opět v podobě fyzického setkání. 

 
 
 

BUDĚJOVICKÝ BUDVAR SE STAL PRVNÍM DRŽITELEM OCENĚNÍ LEAN&GREEN EUROPE AWARD. 

 

Budějovický Budvar, n.p. je první společností, která se zavázala snížit produkci CO2 z vlastní činnosti v oblasti logistiky a skladování o 20% v průběhu 5 let. Její akční plán byl nezávisle posouzen Vysokou školou ekonomickou v Praze, katedrou logistiky. 

 

„Mám radost, že se nám podařilo připojit do programu na němž si velmi cením možnosti spolupráce, sdílení dobré praxe a výměny zkušeností. Ocenění si velmi vážíme. Je pro nás obrovskou motivací a zároveň velkým závazkem do dalších 5 let,“ uvedl k předání ocenění pan Pavel Pánek, provozní ředitel Budějovického Budvaru.

 

Předání ocenění se uskutečnilo v rámci logistického kongresu EASTLOG. Realizaci programu Lean & Green Europe v České republice zajišťuje Česko-Slovenská Iniciativa ECR za podpory organizace GS1 Czech Republic a ve spolupráci s prémiovým partnerem programu společností EY Česká republika. Více informací na www.lean-green.cz

 

Zdroj: logistický kongres EASTLOG, společnost Atoz 2022. 

 
 

NÁVRHY OBALŮ PRO RECYKLACI 

 

Ve spolupráci s Obalovým institutem Syba byl připraven společný projekt, jehož cílem je vytvořit společnou platformu pro sdílení informací, spolupráci a šíření příkladů nejlepší praxe v oblasti obalového designu – tak aby byla zajištěna co největší možnost jejich následné recyklace a znovuvyužití. Prvním úkolem je vytvoření národního průvodce na základě globálního doporučení, vytvořeného společně ECR Community a Wolrd Packaging Organisation. V projektovém týmu jsou zastoupeni obchodníci (Tesco Stores, Penny Market), výrobci (Unilever, Orkla Foods), obaláři (Thimm Packaging, ALPLA, Greiner Packaging, Tetra Pak) a společnost Ekokom. 

 
 
 

ECR COMMUNITY POŘÁDÁ WEBINÁŘE K CIRKULÁRNÍ EKONOMICE

 

Na základě publikované studie věnované využívání a zkušenostem se zaváděním principů cirkulární ekonomiky v sektoru retailu a FMCG organizuje ECR Community sérii webinářů. Studie je k dispozici ke stažení a webináře si můžete poslechnout i ze záznamu: https://www.ecr-community.org/circular-economy-webinar-series-2022/ 

 
 

ECR RETAIL LOSS GROUP – HLAVNÍ AKTIVITY PRO 2022.

 

Expertní skupina pro problematiku řešení ztrát v retailu se v roce 2022 soustředí na více oblastí. Tyto zahrnují – plýtvání potravinami, ztráty a krádeže, self checkout, používání technologií RFID v maloobchodě, ztráty v eCommerce a řešení inventurních rozdílů. Připravuje se rovněž další ročník ECR Food Waste Innovation Challenge 2022, což by mohla být zajímavá příležitost i pro inovativní firmy a start-upy z ČR. https://www.ecrloss.com/blog/food-waste-and-markdowns/searching-for-the-worlds-best-food-waste-innovations

 
 

Vaše Česko-Slovenská Iniciativa ECR