ECR Community News Update May 2023

Vážení členové a podporovatelé
Česko-Slovenské Iniciativy ECR,

rádi bychom se s vámi podělili o informace o aktivitách ECR, zprávy a aktuality z pracovních skupin ECR a hlavních projektů. A samozřejmě vás budeme rádi inspirovat příklady nejlepších postupů a nejlepší praxe kolegů v dalších ECR Iniciativách v zahraničí, ECR Community či ECR Retail Loss Group. 

#Spolupráce a #Udržitelnost jsou dva hlavní pilíře aktivit ECR.

PŘIVÍTEJME NOVÉ ČLENY 

 

Jsme velmi rádi, že můžeme přivítat dm drogerie markt jako nového člena. Je skvělé, že naše řady rozšíří společnost, která – jak jsme se již mohli přesvědčit – má spolupráci a udržitelnost jako součást firemního DNA. Tomu odpovídají i cíle, se kterými do ECR vstupuje: spolupráce s dodavateli pro zvýšení efektivity supply chainu, podpora přechodu na bezpapírovou logistiku, snižování uhlíkové stopy a podpora trvalé udržitelnosti.
Dalším novým členem se stala společnost MARS Czech. S tímto  dodavatelem jsme spolupracovali již v minulosti. Byl jedním z iniciátorů soutěže o nejrychlejší vykládku kamiónů Speed Docking. Klíčová témata jsou pro něj rovněž udržitelnost a udržitelná logistika. 

VÝROČNÍ KONFERENCE ECR A VALNÁ HROMADA

Výroční konference Česko-Slovenské Iniciativy ECR se uskutečnila v polovině dubna opět v prostorách a s podporou společnosti Nestlé Česko. Účastníky konference přivítal Michiel Kernkamp, CEO společnosti Nestlé Central & Eastern Europe. Jednalo se o volební valnou hromadu a do vedení kandidovali všichni stávající členové prezídia ECR: Stanislav Martínek, Supply Chain Manager společnosti Nestlé ČeskoJozef Šimo, Head of Supply Chain Planning v MAKRO Cash & Carry ČR, Roman Bartišek, VP Supply Chain v Albert ČR a Pavel Hampejs za společnost UNILEVER ČR
Po volbě členů prezídia ECR, která potvrdila mandát současného vedení na další dva roky byly prezentace a diskuse věnovány tématům: 

✔ Priority ECR pro rok 2023 z pohledu členů prezídia ECR
✔ Shrnutí a plány dalších aktivit pracovní skupiny ECR Benchmarking & OSA
✔ Program Lean & Green Logistics Europe, kde Pavel Pánek informoval o plnění závazku snížit produkci CO2 v rámci společnosti Budějovický Budvar
✔ Program Packaging Design for Recycling, který je společnou aktivitou ECR a Obalového institutu Syba. Hlavní aktivity programu na rok 2023 představila ředitelka Syby Iva Werbynská. 

Kolegové z GS1 Czech Republic, Hanka Strahlová a Tomáš Tlučhoř prezentovali aktuální stav a činnosti v oblasti EDI komunikace a projektu GDSN. Jako host se účastnil Jakub Hradil ze společnosti Advantage group se zajímavými výstupy benchmarkových hodnocení spolupráce mezi dodavateli a obchodníky v regionu střední Evropy. 

Další výroční konference  ECR je plánovaná na duben 2024.
 

PRACOVNÍ SKUPINA ECR
BENCHMARKING & OSA 

Jak zvýšit společně dostupnost zboží, kde může pomoci sdílení dat ke zlepšení zákaznické zkušenosti, jak dosáhnout bezpapírové komunikace v logistice a retailu, jaké jsou příležitosti spolupráce v oblasti udržitelnosti. Tyto a další otázky jsou náplní společných setkání pracovní skupiny ECR Benchmarking a OSA. Podobných se v období od února do května hned několik. První z nich se uskutečnilo v DC společnosti GLOBUS v Jirnech. Následovalo setkání v DC společnosti dm drogerie markt v Jihlavě a virtuální setkání s Penny Market. Na začátku května pracovní skupinu přivítali zástupci společnosti ROSSMANN ve svém DC v Úžicích. Formát takovýchto setkání budeme rozvíjet nadále. 

SPOLUPRÁCE S KATEDROU LOGISTIKY VŠE PRAHA NA PROGRAMU LEAN & GREEN EUROPE

Spolupráce s katedrou logistiky VŠE v Praze si velmi ceníme. V minulém roce byly v rámci programu Lean & Green Europe dokončeny audity akčních plánů společností Budějovický Budvar a CHEP. Aktuálně byl úspěšně dokončen další audit a držitele ocenění oznámíme na společné tiskové konferenci v červnu. 
Velkým společným úkolem pro letošní rok bude vytvoření doporučených postupů pro zapojení do programu Lean & Green a metodika, která umožní využít ESG Reporting i v rámci programu Lean & Green. Uvědomujeme si, že „Nejrychlejší cestou k nulovým emisím je spolupráce a sdílení znalostí“, proto připravujeme společná setkání zaměřená na sdílení zkušeností. Podílíme se na přípravě mezinárodního setkání L & G, které by se mělo uskutečnit letos na podzim v Nizozemí, a to jak v prezenční, tak virtuální podobě. Program L & G se dále rozšiřuje v Evropě i v Severní Americe. 
Realizaci programu Lean & Green Europe v České republice zajišťuje Česko-Slovenská Iniciativa ECR za podpory organizace GS1 Czech Republic a ve spolupráci s prémiovým partnerem programu společností EY Česká republika. Více informací najdete zde.  

ECR RETAIL LOSS GROUP – HLAVNÍ AKTIVITY PRO 2023

Expertní skupina pro problematiku řešení ztrát v retailu se v roce 2023 soustředí na více oblastí. Tyto zahrnují plýtvání potravinami, ztráty a krádeže, self-checkout, používání technologií RFID v maloobchodě, ztráty v eCommerce a řešení inventurních rozdílů. Velká pozornost bude v letošním roce věnována rovněž dostupnosti zboží. To bude samozřejmě významná inspirace i pro aktivity naší pracovní skupiny ECR OSA. Nezapomíná se ani na oblast Food Waste. Společné setkání proběhne na podzim s podporou společnosti Carrefour ve Francii.  

NÁVRHY OBALŮ PRO RECYKLACI 

Ve spolupráci s Obalovým institutem Syba vzniká společná platforma pro sdílení informací, spolupráci a šíření příkladů nejlepší praxe v oblasti obalového designu. Cílem iniciativy je zajištění co největší možnosti recyklace a znovuvyužití obalů. Byl dokončen překlad doporučení, vytvořeného ECR Community a Wolrd Packaging Organisation. V projektovém týmu jsou zastoupeni obchodníci (Tesco StoresPenny Market), výrobci (UnileverOrkla Foods), obaláři (Thimm PackagingALPLAGreiner PackagingTetra Pak). Tým rozšířený o ambasadory zastupující klíčové kategorie výrobků dokončuje Národního průvodce, který zahrnuje specifika platné legislativy a možnosti recyklace. Současně se připravují ke spuštění webové stránky nově vzniklé Aliance pro podporu recyklace

ECR COMMUNITY a UDRŽITELNOST

Členská základna ECR Community dále roste a každá ze zapojených organizací přináší nové zkušenosti. Kolegové z ECR Italy se intenzivně věnují problematice ESG. Vytvořili doporučené postupy pro carbon footprint reporting a sdílení dat v rámci  navrženého Environmental Data Set. Zkušenosti z projektu Packaging Design for Recycling vedly kolegy v ECR Austria k vytvoření návrhu Datového modelu a postupů pro měření udržitelnosti obalu. Více o aktivitách ECR Community, které jsme členem, naleznete zde

Vaše Česko-Slovenská Iniciativa ECR